28-PATA PALO copia

PATA PALO

3 marzo, 2017

25-PHANTOM

PHANTOM

3 marzo, 2017

18-NARIZON

NARIZON

3 marzo, 2017

20-CARA TABLAS

CARA TABLAS

3 marzo, 2017

16-CABEZA ANTENA AMARILLA

ANTENA AMARILLA

3 marzo, 2017

19-GATO

GATO

3 marzo, 2017

14-CARA ASA copia

Cara Asa

25 enero, 2016

12-BIGOTE

Bigot

25 enero, 2016

11-NARIZ NEGRA

Cara Nariz Negra

11 enero, 2016

10-CAMION copia

Camion de Arrastre

11 enero, 2016

2-Nariz Cruz Roja copia

Cara Cruz Roja

3 diciembre, 2015

6-Nariz Reflectante copia

Cara Nariz Reflectante

3 diciembre, 2015

7-Traje Madera

Traje de Madera

3 diciembre, 2015